Rozmiar tekstu: A A A
Dziś jest / Godzina

Zalecenia Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dla kupujących żywność pochodzenia zwierzęcego wyprodukowaną przez podmioty nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną

23.02.2024

1. Zakupy mięsa i wędlin tylko z legalnych źródeł.


Wybór produktów i wyrobów mięsnych pochodzących od legalnych dostawców lub hodowców, którzy przestrzegają standardów higieny i zasad bezpieczeństwa produkcji żywności.
Kupujący powinni być świadomi możliwych zagrożeń i weryfikować pochodzenie i bezpieczeństwo oferowanych produktów.


2. Zakupy mięsa, wędlin i wyrobów garmażeryjnych z wiarygodnego źródła – rolniczy handel detaliczny (RHD).
W przypadku RHD wymagane jest oznakowanie miejsca zbywania żywności, w tym:
1) być czytelne i widoczne dla konsumenta;
2) zawierać napis „rolniczy handel detaliczny”;
3) wskazywać dane:
• imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny;
• adres miejsca prowadzenia produkcji zbywanej żywności;
• weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny – świadczący o objęciu działalności związanej z produkcją żywności nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej.

Przy nieoznakowaniu miejsca sprzedaży należy żądać w/w danych od sprzedawcy, a w przypadku braku ich uzyskania powinno odstąpić się od zakupu.

3. Mięso, wędliny i przetwory oferowane do sprzedaży powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach.
Kupujący powinni zwrócić uwagę na:
• czystość stanowiska sprzedaży i sposób przechowywania produktu;
• spełnienie warunków chłodniczych, produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia i szybko psujących się, które wymagają przechowywania w odpowiedniej temperaturze.

4. Unikanie zakupu i spożywania żywności niewiadomego pochodzenia.

Należy zachować szczególną ostrożność przy zakupie mięsa/wędlin/przetworów poza legalnymi targami, bazarami, w tym oferowanych na ulicach (bezpośrednio ze środków transportu) lub w innych miejscach, gdzie pochodzenie i warunki przechowywania mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa żywości.

5. Przestrzeganie zasad higieny
Skuteczne mycie rąk, a także mycie i dezynfekcja powierzchni i narzędzi mających kontakt z żywością to kluczowy warunek bezpieczeństwa produkowanej żywności.
Za bezpieczeństwo oferowanej żywności odpowiada zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej jej producent, a od momentu zakupu żywności, ta odpowiedzialność spada na konsumenta, w tym niezwykle ważne jest dalsze przestrzeganie zasad higieny oraz zachowanie łańcucha chłodniczego w czasie jej przechowywania.

dr n. wet. Mirosław Welz
Podkarpacki Wojewódzki Lekarz WeterynariiRejestr zmian Drukuj
Opublikował: PIW Dębica
Publikacja dnia: 23.02.2024

Dokument oglądany razy: 126

« inne aktualności