Rozmiar tekstu: A A A
Dziś jest / Godzina

KOMUNIKAT Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dębicy w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu.

13.03.2021

W związku ze stwierdzeniem ogniska choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu na terenie miejscowości Ostrów w powiecie ropczycko-sędziszowskim oraz wyznaczeniem obszaru zapowietrzonego i zagrożonego obejmującego w swym zakresie m.in. miejscowości powiatu dębickiego (Kochanówka, Pustków, Pustków Osiedle, Kozłów, Brzeźnica, Paszczyna, Zawada w gminie Dębica, Bobrowa Wola w gminie Żyraków), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dębicy apeluje do wszystkich posiadaczy drobiu o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji pozwalających zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. W szczególności należy wdrożyć środki bezpieczeństwa biologicznego takie jak:

  •  pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ich na wybieg;
  • zabezpieczenie budynków, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa;
  • zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa;
  • pojenie i karmienie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich;
  • stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu;
  • stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków;
  • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przy wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienie utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

Ponadto przypominam, że zgodnie z obowiązującym prawem, każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej drobiu należy zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta).

Pełna treść komunikatu : kliknij tutaj..Rejestr zmian Drukuj
Opublikował: Magdalena Pokrywka
Publikacja dnia: 13.03.2021

Dokument oglądany razy: 98

« inne aktualności