Rozmiar tekstu: A A A
Dziś jest / Godzina

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dębicy o potrzebie wyznaczenia lekarzy weterynarii oraz innych osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do czynności urzędowych na rok 2021

11.12.2020

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dębicy
o potrzebie wyznaczenia lekarzy weterynarii oraz innych osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do czynności urzędowych na rok 2021

 1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dębicy poszukuje na rok 2021 lekarzy weterynarii oraz osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności pomocniczych niebędącymi pracownikami Inspekcji do wyznaczenia zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2018 poz.1557 z późn. zm.) do wykonywania na terenie powiatu dębickiego:
 • Szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych
 • Sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt
 • Badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia
 • Sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badań przedubojowych i poubojowych, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
 • Badania mięsa zwierząt łownych
 • Sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia
 • Pobierania próbek do badań
 • Badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni
 • Kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Czynności pomocniczych przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii:
  - Badań klinicznych zwierząt
  - Ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych
  - Pobierania próbek do badań
  - Sekcji zwłok zwierzęcych
 • Czynności pomocniczych przy badaniu przed i poubojowym
 • Czynności pomocniczych mających na celu poskramianie świń przy wykonywaniu w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń.

 1. Termin realizacji zadań: 
  Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

 2. Sposób dokonania zgłoszenia:
 • Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej – Załącznik nr 1
 • Oświadczenie – Załącznik nr 2


Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dębicy, ul. Kosynierów Racławickich 16, 39-200 Dębica lub na adres poczty elektronicznej: debica.piw@wetgiw.gov.pl

Termin zgłaszania kandydatur do dnia 18 grudnia 2020 r. – decyduje data wpływu dokumentów do Inspektoratu w Dębicy.

 1. Termin zapoznania się z wynikami ogłoszenia: 30 grudnia 2020 r.
  Osoba kontaktowa: Władysław Rutkowski tel. 602731108

Informacje dodatkowe:

 1. Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej w oparciu o art. 16 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii postępowania,
 2. Wyznaczenie nie jest jednoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osoby, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.Rejestr zmian Drukuj
Opublikował: Magdalena Pokrywka
Publikacja dnia: 11.12.2020

Dokument oglądany razy: 1316

« inne aktualności