Rozmiar tekstu: A A A
Dziś jest / Godzina
Wersja archiwalna z dnia 14.06.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Powodu zmiany: Aktualizacja

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
współadministratorem danych osobowych:

 • w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest: Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),
 • w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z siedzibą w Krośnie jest Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii  (adres siedziby: ul. księdza Piotra Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno, kontakt: e-mail: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 13 43 259 23),
 • w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dębicy jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dębicy, (adres siedziby: ul. Kosynierów Racławickich 16, 39-200 Dębica, kontakt: e-mail: debica.piw@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 146818242 20) który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;

w sprawach z zakresu ochrony przetwarzanych danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym lub telefonicznym:

 • w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl., tel. 226232481,
 • w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Dębicy: inspektor@ethna.pl, tel: 664085957

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, Art. 9 ust.1 lit. g, oraz Art.10 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na podstawie: Kodeks postępowania administracyjnego tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej tj. z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 36), Ustawy o ochronie zwierząt tj. z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1840), Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia tj. z dnia 3 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 149), Ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego tj. z dnia 2 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 242), USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625;

 • dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnymi i archiwach;
 • w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;
 • każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 • mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 • podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej;
 • Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.


Rejestr zmian Drukuj
Opublikował: Magdalena Pokrywka
Data dokumentu: 14.06.2022
Autor dokumentu: Magdalena Pokrywka
Dokument z dnia: 11.12.2019
Liczba wyświetleń: 4 634