Rozmiar tekstu: A A A
Dziś jest / Godzina

Majątek trwały


Majątek, którym dysponuje Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dębicy, według stanu na dzień 31.12.2011 r.:

1.Wartości niematerialne i prawne: XXX zł
2. Środki trwałe: XXX zł
w tym:
- grunty: XXX zł
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej: XXX zł
- urządzenia techniczne i maszyny: XXX zł
- środki transportu: XXX zł
- inne środki trwałe: XXX zł
3. Materiały: XXX zł
4. Wyposażenie: XXX zł
5. Ogółem: XXX złRejestr zmian Drukuj
Opublikował: Magdalena Pokrywka
Data dokumentu: 19.09.2012
Autor dokumentu: Magdalena Pokrywka
Dokument z dnia: 19.09.2012
Liczba wyświetleń: 8 097