Rozmiar tekstu: A A A
Dziś jest / Godzina

Instrukcja korzystania z BIP


Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198) nakłada na organy władzy publicznej (określone w art. 4 ustawy) obowiązek udostępniania informacji publicznej poprzez urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej (BIP). Biuletyn składa się z portalu strony głównej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, pod adresem www.bip.gov.pl oraz ze stron podmiotowych prowadzonych przez podmioty, które zostały do tego ustawowo zobowiązane.

Biuletyn zawiera dane urzędu i informacje dotyczące:

- statusu prawnego,
- organizacji,
- przedmiotu działalności i kompetencji,
- osób sprawujących funkcje i ich kompetencji (kierownictwo),
- struktury własnościowej i majątku, którym dysponuje,

a także informacje o zasadach funkcjonowania urzędu:

- trybie działania,
- sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
- prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej wyróżnia wspólny znak graficzny (logo). Na stronie BIP znajduje się menu tematyczne, które służy do wyboru kategorii informacji. Wybór kategorii (kliknięcie na odpowiedni przycisk ekranowy) powoduje wyświetlenie się żądanej informacji. Informację można wydrukować, korzystając z przycisku „Drukuj".Rejestr zmian Drukuj
Opublikował: Magdalena Pokrywka
Data dokumentu: 11.09.2012
Autor dokumentu: Magdalena Pokrywka
Dokument z dnia: 10.09.2012
Liczba wyświetleń: 8 509